2020-04-15
Till följd av Corona-pandemin är vi tvungna att med omedelbar verkan införa ett tillfälligt prispåslag om 4% på våra listpriser för 2020. Den främsta underliggande orsaken är den kraftigt försvagade kronan och i viss mån även ökade kostnader för transporter.

Jag vill poängtera att detta inte är en regelrätt prishöjning utan endast ett tillfälligt påslag. Vi följer utvecklingen i världen och Sverige och hoppas kunna dra tillbaka prisjusteringen så snart läget återgår till det normala.

Jag ber om er förståelse för denna tillfälliga åtgärd och hoppas på en snabb återhämtning för samhället och ekonomin. Jag vill också passa på att önska dig, dina arbetskollegor samt nära och kära god hälsa i dessa Corona-tider.

Teddington AB
Richard Maier, VD